Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Självledarskap och motivation – våga nå dina mål!

30 jan - 03 apr 2017 • 18:00-21:00
Företagarna Lund, Bredgatan 5, Lund

Tid: Måndagar kl 18-21 med start 30/1 och avslutning 3/4
Plats: Företagarna Lund, Bredgatan 5, Lund

Hur motiverar man sig själv när livet som företagare ibland känns motigt? Vill du kunna välja kunder och uppdrag som får dig att må bra och utvecklas? Vill du hjälpa andra till att arbeta effektivt utan stress – både som formell och informell ledare?

Företagarna i Lund erbjuder nu ett utbildningsprogram med fokus på självledarskap och motivation. Utbildningen består av föreläsningar och workshops vars syfte är att ge företagare verktyg till självledarskap, motivation, effektivitet och stresshantering.

Programmet pågår under nio veckor á 3 timmar kvällstid, så att även stressade företagare ska kunna ta sig tid att investera i sig själv, lära sig nya verktyg och därmed säkra sitt företags framtid. En gång i veckan – alltid på måndagar kl 18-21. Platsen är Företagarnas hus på Bredgatan 5 i Lund. Kaffe och smörgås kommer att serveras i pausen. Vi startar måndagen den 30:e januari och avslutar måndagen den 3:e april.

Medlemspris för hela programmet är 3500kr exkl moms, icke medlem betalar 9000kr exkl moms. Minsta antal deltagare är 10 och max antal är 20.

Anmälan görs direkt till utbildningsansvarig konsult Helén Forssander, ROImarketing AB, helen.forssander@roimarketing.me . OBS! Anmälan är bindande.

Kursinnehåll:

30/1 Projektledarskap, Nätverkssamarbeten, Uppstart program – syfte och mål: Med nya arbetssätt behöver vi tänka och agera på nya sätt! Helén Forssander/ROImarketing www.roimarketing.me

6/2 Medvetna val – från offerkofta till möjlighetsmantel: Lär dig en modell som kan ta dig och andra från en offermentalitet till en påverkansmöjlighet. Skapa en medvetenhet kring vad som krävs för att aktivt kunna påverka situationer istället för att vara beroende av omständigheter. Förstå vilka resurser som behövs för att kunna göra fördelaktiga val, identifiera vad som dränerar resurser och hitta sätt att fylla på. Ansvar, empati och delaktighet är centrala begrepp som vi arbetar med under denna workshop. Stellan Nordahl/Nykraft www.medvetnaval.nu

13/2 Jobba effektivt: Är du nyfiken på att hitta dina nyckelbeteenden som ger goda & hållbara resultat, ökar prestationer och minskar stress samtidigt som du får mer fri tid & energi i din arbetsvardag? Har du någon gång sagt till dig själv ”det där gör jag sen”? Händer det att du behöver leta efter mail, papper och dokument? Är huvudet upptaget av allt du inte får glömma? Både på jobbet & privat? Känner du att tiden inte räcker till? Denna workshop handlar om de vanligaste fallgroparna som äter upp din tid – och VAD du kan göra åt dem genom att tidshantera istället för stresshantera! Anna Sjödin/Leanway www.leanway.se

27/2 Nya arbetssätt för att låta företaget växa: Utveckling av rutiner, intern kommunikation och strategier ger bättre resultat, även inom den osynliga, organisatoriska och sociala arbetsmiljön på företaget. Få tips och verktyg under denna workshop! Pia Johannesson /Funktionellt fokus www.funktionelltfokus.se

6/3 Feedback - Viktigt att få, svårt att ge: För den som vill utvecklas i sin förmåga att ge och ta emot feedback är det viktigt att ta till sig kunskap kring vad som fungerar bäst. Vi kommer att följa 7 punkter att arbeta med för att utveckla feedbackförmågan, med stöd i forskning. Martin Carlström Leg. Psykolog /Havinder& Carlström www.havindercarlstrom.se

13/3 Självledarskap och stresshantering: Att driva företag är spännande, och ett ständigt bollande mellan vilka aktiviteter som är viktigast för stunden. Det är lätt att tappa fokus och bli stressad över allt som behöver göras. Vid denna träffen går vi igenom hur stress uppstår, och vad du kan göra för att hålla dig lugn och fokuserad för stunden. Innehållet blir en del om träning/kost/stress, när hjärnan fungerar mentalt och om planering/omprioriteringar/utvärdering av mål. Markus Rytterkull/Caramba syd www.carambasyd.se

20/3 Att komma vidare mot önskat mål: Håll själv i din fjärrkontroll! Vi ska ta reda på vad som väcker starka känslor hos dig och vad som gör att du ibland har svårt att komma vidare.

Vi ska ta reda på vad som triggar dig och under vilka omständigheter du är mest sårbar och vilka tankefällor som bromsar dina möjligheter att komma mot ditt önskade mål! Åsa Svensson/Gvidi www.gvidi.se

27/3 Kroppsspråkets betydelse: En workshop där du är verktyget! Hur kommunicerar vi egentligen med varandra? Enligt forskningen består mer än 70 procent av vår kommunikation av kroppsspråk. Följ med på en workshop där vi utgår från Keith Johnstones’ övningar som arbetsmodell. En kurs som ger både självinsikt, självbild och en massa skratt. Med hjälp av de redskap man använder sig av inom teaterns värld för att läsa av verkligheten, tolkar och analyserar vi de signaler vi skickar ut via gester, rörelser och mimik. Magnus Nylander/Kunskapskabarén www.kunskapskabaren.se

3/4 Handlingsplan, avslutning och utvärdering: Utifrån ovanstående inspiration och kunskap om nya verktyg arbetar var och en fram en personlig handlingsplan för hur du mer effektiv ska leda och motivera dig själv och andra. Helén Forssander/ROImarketing www.roimarketing.me