Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Årets Företagare i kommunen

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas:

Företagaren ska

Äga & Driva

Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt

Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Nominera

Var med och nominera till Årets Företagare på din ort. Skicka nomineringsblanketten till din lokala förening. Du hittar din förening genom att söka under fliken Regionkontor & Föreningar.

Urval

Varje lokalförening utser en jury som gör en gallring bland de nominerade för att hitta ett antal intressanta kandidater. Vår samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda. Den lokala vinnaren nomineras sedan till regionfinalen.

Företagen som utses till Årets Företagare i regionen nomineras till Årets Företagare i Sverige, som utses under festliga former i Stockholm under slutet av året.

 

Kontakt
Sara Jespersen
Projektledare
08-406 18 08 | Skicka e-post
Relaterat innehåll